ABC Pendekatan Pengajaran Berasaskan Otak

RM 19.95
RM 21.00
(Discount: -5.00%)
product in stock ISBN: 978-967-461-265-8
Back to: Education
ABC Pendekatan Pengajaran Berasaskan Otak

 

Pendekatan Pengajaran Berasaskan Otak merupakan strategi yang dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip pembelajaran berasaskan otak yang dibangunkan daripada teori serta penemuan terkini kajian berkaitan otak. Pendekatan ini direka bentuk agar serasi dengan struktur, kecenderungan serta fungsi optimum otak manusia bagi memastikan keberkesanan proses pembelajaran individu pelajar. Pendekatan Pengajaran Berasaskan Otak dirancang khusus untuk lebih menghargai serta memberi pertimbangan yang menyeluruh terhadap kemampuan otak dalam sesuatu proses pembelajaran. Sehingga kini, belum ada buku yang membincangkan tentang konsep Pendekatan Pengajaran Berasaskan Otak dalam versi bahasa Malaysia. Buku ini amat sesuai dijadikan rujukan bagi bakal guru, guru dan pendidik yang berminat untuk meneroka potensi otak serta potensi diri dalam konteks kehidupan harian. 
7 Tip Komunikasi dengan Kanak-KanakAplikasi Modul Pendidikan Kesihatan Reproduktif: Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran + USB
Top

Facebook

Twitter

YouTube