Batu Uban, Tanjong dan Bagan: Pengkisahan Lisan

RM 23.75
RM 25.00
(Discount: -5.00%)
product in stock ISBN: 978-967-461-416-4
Back to: History & Humanities
Cerita tentang masyarakat Melayu Pulau Pinang telah sekian lama terpinggir dan lenyap daripada ingatan umum. Justeru, pengalaman dan perihal kehidupan 'Orang Tanjong' serta kawasan persekitaran sama ada di pulau atau seberang perlu diceritakan dan diterbitkan sebagai khazanah ilmu generasi masa hadapan. Dengan itu, buku ini memuatkan naratif masyarakat Melayu Pulau Pinang di bawah projek Syarahan CenPRIS-Dato’ Jenaton yang dimulakan pada bulan November 2016. Kisah-kisah yang telah mengukir sejarah dan membentuk masyarakat ini disampaikan oleh individu jemputan sebagai sumber sejarah dan penceramah dari pelbagai latar belakang dan bidang untuk bercerita, mentafsir, dan menggalakkan perbincangan sejarah dan warisan Melayu serta pertembungan Melayu-Islam dengan budaya dan etnisiti lain di dalam dan luar rantau kepulauan Melayu. Buku ini antara lain memuatkan kisah dan kehidupan di Tanjong, Air Itam, Batu Uban, Bagan dan Balik Pulau serta kepentingan salasilah dan keturunan, seperti keluarga keturunan dari kesultanan Brunei yang bermastautin di Pulau Pinang.

Kata Pengantar                                                                                                                       vii

Penghargaan                                                                                                                            xi

Pengenalan                                                                                                                              xv


1        Nakhoda Nan Intan, Batu Uban dan Islam di Pulau Pinang Abad Ke-18         1

Shaikh Abdul Aziz Shaikh Mohamed Al-Khaiyath


2        Dato’ Jenaton dari Minangkabau: Peneroka Awal Pulau Pinang                      10

Ahmad Murad Merican                                                                                              


3        Kehidupan Melayu di Tanjong Sebelum Zaman Kemerdekaan                          29

Mohd Yusoff Latif


4        Sejarah Bagan                                                                                                           36

Dahalan Fazil


5        Keluarga-keluarga Melayu di Air Hitam dan Suasana di Tanjong                     54

(1940an-1950an)                                                                                                       

Syed Omar Syed Mohamad Al Saggaf


6        Asal Usul dan Sejarah Awal Balik Pulau                                                               59

Mohd Nasser Malim


7        Asal Usul Masyarakat Brunei di Pulau Pinang                                                    70

Rizol Md. Ariff

                                                          
8        Masyarakat Arab di Pulau Pinang: Antara Arabisasi dengan Islamisasi           79

Omar Farouk Bajunid


9        Pencerekaan Melayu Tanjong dalam Novel Ahmad Rashid Talu                       84

Mohd. Hanafi Ibrahim
                                             

10    Salasilah dalam Melestarikan Keturunan Keluarga                                             92

Ahmad Murad Merican


Penyumbang                                                                                                                     101

Indeks                                                                                                                               105
Asas-asas Pembinaan Epik: Satu Pendekatan Berdasarkan Hikayat Hang Tuah dan Hikayat Amir HamzahBritish dan Perang Enam Hari 1967 Arab-Israel
Top

Facebook

Twitter

YouTube