VTEM Banners

Keistimewaan Lignin daripada Kelapa Sawit

RM 37.80
RM 42.00
(Discount: -10.00%)
product in stock ISBN: 978-983-861-416-0
Back to: Biology / Nature
Keistimewaan Lignin daripada Kelapa Sawit mengandungi maklumat dan hasil penyelidikan berasaskan lignin daripada tandan kosong kelapa sawit. Buku ini dihasilkan untuk menyampaikan dapatan terkini kepada mahasiswa dan para penyelidik, khususnya dalam hal berkenaan dengan sisa buangan kelapa sawit. Tandan kosong kelapa sawit yang terkumpul setiap hari di kilang-kilang pemprosesan minyak sawit boleh menyebabkan pencemaran alam sekitar. Kajian tentang lignin ini mampu mengatasi masalah pelupusan tandan kosong kelapa sawit, di samping dapat menghasilkan produk-produk baru yang berpotensi untuk dikomersialkan. Lignin daripada tandan kosong kelapa sawit ini boleh diaplikasikan dalam pelbagai bidang seperti industri makanan, petroleum, pembuatan, pembinaan dan sebagainya. Diharapkan agar buku ini dapat mendidik pembaca supaya lebih peka terhadap kepentingan memulihara alam sekitar. Hal ini kerana sumber alternatif lignin ini diperoleh daripada sisa buangan kelapa sawit dan tidak melibatkan aktiviti penebangan pokok selaras dengan usaha mengekalkan kelestarian alam.
Kajian Perbandingan Anatomi VertebrataKomposit Polimer Pemprosesan dan Aplikasi
Top

Facebook

Twitter

YouTube