VTEM Banners

Bon Pelaksanaan Dalam Kontrak Pembinaan

RM 35.10
RM 39.00
(Discount: -10.00%)
product in stock ISBN: 978-983-861-850-2
Back to: Built Environments

Dalam sesuatu projek pembinaan, semua pihak yang terlibat mengharapkan pelaksanaan yang sempurna. Namun begitu, terdapat juga kemungkinan kesempurnaan seperti yang diharapkan tidak berlaku. Dengan itu, diwujudkan bon pelaksanaan sebagai instrumen pengurusan risiko, yang bertindak sebagai  penjamin kepada pelaksanaan sesuatu projek pembinaan. Walau bagaimanapun, bon pelaksanaan mempunyai risikonya yang tersendiri. Oleh itu, aspek pengurusan dan undang-undang dalam mengendalikan bon pelaksanaan itu perlulah difahami sebaik-baiknya. Buku ini mengetengahkan konsep, skop dan kaedah penggunaan sebenar bon pelaksanaan. Turut dibincangkan praktis semasa bon bertulis, penandatanganan, penseteman, nilai jaminan bon, tempoh berkuat kuasa dan kategori bon pelaksanaan. Mekanisme indemniti, hak penjamin bon dan kaedah tuntutan bon juga turut dibincangkan. Buku ini sesuai untuk semua yang terlibat dalam projek pembinaan, ahli akademik serta pelajar bidang berkaitan.

Bekalan Air, Pembetungan dan PengairanClimate Conscious Low-Energy Tropical Built Environment
Top

Facebook

Twitter

YouTube