VTEM Banners

Politik Dongjiaozong dalam Pendidikan Vernakular Cina di Semenanjung Malaysia (1960-1982)

RM 58.50
RM 65.00
(Discount: -10.00%)
product in stock ISBN: 983-3391-24-9
Back to: Education
Politik Dongjiaozong dalam Pendidikan

Vernakular Cina di Semenanjung Malaysia

(1960–1982)


Buku ini meninjau pergolakan politik yang berkisar pada perjuangan kumpulan pendidik Cina, Dongjiaozong, untuk mewujudkan satu sistem pendidikan vernakular Cina yang lengkap serta berautonomi di Semenanjung Malaysia demi mengekalkan bahasa, budaya, dan identiti etnik Cina bagi tempoh 1960–1982. Mendasari perjuangan ini ialah tuntutan Dongjiaozong terhadap penggubalan dasar bahasa dan dasar pendidikan kebangsaan yang mendukung konsep kepelbagaian bahasa dan budaya. Perjuangan ini bercanggah dengan pendirian kerajaan untuk mewujudkan satu sistem pendidikan kebangsaan seragam yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama demi memupuk integrasi nasional dalam kalangan penduduk berbilang kaum. Penekanan terhadap bahasa Melayu ini dianggap oleh pemimpin-pemimpin Dongjiaozongsebagai mencerminkan aspirasi Melayu, justeru, mereka berasa bimbang terhadap kesan asimilatif dasar ini biarpun kerajaan tidak berniat memansuhkan sistem pendidikan vernakular Cina secara menyeluruh tetapi hanya sekadar menyelaraskan peranan dan fungsinya agar lebih serasi dengan aspirasi nasional. Perbezaan dalam pendekatan ini ditinjau oleh buku ini dari perspektif hubungan etnik yang bersifat majoriti-minoriti di negara majmuk dengan berfokuskan rasional-rasional yang mendasari tuntutan golongan majoriti dan golongan minoriti untuk mengekalkan bahasa, budaya, dan identiti etnik masing-masing dalam proses pembinaan sebuah negara bangsa. Bertitik tolak dari perspektif ini, buku ini menonjolkan reaksi-reaksi yang berbeza, baik secara intraetnik mahupun interetnik, daripada golongan Melayu yang merupakan golongan majoriti dan golongan Cina yang merupakan golongan minoriti terhadap penggubalan dasar bahasa dan dasar pendidikan kebangsaan serta beberapa dasar lain. Buku ini menunjukkan bahawa dalam proses pembinaan sebuah negara bangsa, kepentingan nasional yang mencerminkan kepentingan golongan majoriti mengatasi kepentingan golongan minoriti yang bersifat parokial. Walau bagaimanapun, tuntutan golongan minoriti terhadap pengekalan bahasa, budaya, dan identiti etnik tidak seharusnya ditolak dengan sewenang-wenangnya, tetapi diakomodasikan pada takat tertentu, asalkan kepentingan nasional pada keseluruhannya tidak terjejas. Pendekatan yang bersifat akomodatif dan integratif ini merupakan cara yang wajar dalam menangani isu-isu etnik dalam sesebuah negara majmuk agar konflik etnik tidak berlaku.


Pengantar Pendidikan KhasProgram Pengurusan Tingkah Laku Kanak-Kanak Berkeperluan Khas
Top

Facebook

Twitter

YouTube