Perubatan Tradisional Aplikasi Semasa

RM 17.10
RM 18.00
(Discount: -5.00%)
Product out of stock ISBN: 978-967-461-165-1
Back to: Medical & Health Science
Perubatan Tradisional: Aplikasi Semasa

 

Kesemua makalah yang dimuatkan dalam buku ini mempunyai keistimewaannya tersendiri serta mempunyai hubung kait yang sangat rapat antara satu sama lain. Kaedah perubatan tradisional yang dilakukan secara turun-temurun oleh sesuatu masyarakat biasanya menggunakan sumber alam semula jadi sebagai bahan pengubatan seperti tumbuh-tumbuhan dan haiwan. Oleh sebab sumber tersebut merupakan anugerah alam, maka terdapat beberapa persamaan daripada segi bahan dan kaedah pengubatan yang dipraktikkan oleh masyarakat berbilang bangsa di Malaysia. Perbezaan kaedah pengubatan dan bahan-bahan yang digunakan oleh setiap masyarakat yang berlainan akan menjadikan kaedah tersebut unik untuk mereka. Oleh itu, apa-apa jua kaedah atau cara perawatan tradisional yang diamalkan perlu dipelihara kerana selain menjadi wadah penyembuhan penyakit, amalan tersebut juga akan menjadi sinonim dengan sesuatu bangsa ataupun masyarakat.
Perhubungan Menolong dalam Kaunseling dan PerundinganPsychological Resources For Training The Mind of A Champion #BELIEVE
Top

Facebook

Twitter

YouTube