Sistem Maklumat Geografi dan Pengurusan Bandar dalam Kearifan Tempatan

RM 20.90
RM 22.00
(Discount: -5.00%)
product in stock ISBN: 978-967-461-164-4
Back to: Computer Science
Buku ini membentangkan tujuh bab dalam Bahasa Melayu yang mengetengahkan pengetahuan tempatan sebagai sumber maklumat utama untuk meningkatkan kelestarian kehidupan moden. Buku ini meneroka pelbagai aspek pengetahuan tempatan daripada segi penyertaan masyarakat tempatan dalam penyebaran maklumat, pertanian dan ekologi. Buku ini akan mengaplikasikan penggunaan sistem maklumat geografi (GIS) sebagai salah satu teknologi yang boleh membantu pihak berkuasa tempatan dalam menggubal keputusan yang lebih baik, memandangkan pihak berkuasa tempatan hari ini menghadapi cabaran permintaan pengurusan kemudahan yang lebih efektif, pengurusan alam sekitar yang lebih sensitif dan pelbagai peningkatan permintaan dalam isu pembangunan bandar. GIS membantu mengumpul, menganalisis dan mengintegrasikan pengetahuan tempatan dengan pengetahuan saintifik dalam proses membuat keputusan dan menyediakan penyelesaian dalam pengurusan bandar yang menggabungkan lokasi tertentu untuk membantu pihak berkuasa tempatan dalam membuat keputusan yang lebih baik.
Reka bentuk logik sistem berdigit Edisi AwalSistem Pemikroproses dan Minikomputer
Top

Facebook

Twitter

YouTube